fbpx

Musikgeografi

Vilken stad nämns först i låten?

Gör en spellista med låtar med städer i texten.
Gör lappar med städerna på. Två lappar per stad. 
Gör några extra lappar/städer – allt för att förvilla.
Dela in deltagarna i lag med två personer i varje.
Lägg lapparna på ett bord.
Deltagarna ställer sig runt bordet.

Nu är det dags att tävla!

Spela en låt i taget.
Deltagarna ska hinna först med att ta rätt lapp. Har man tagit en lapp får man inte byta.
Man får bara ta en lapp per person, så laget kan max ta två lappar.

Tar man fel lapp får man -1 poäng.
Tar man rätt lapp får man +1 poäng.
Laget kan alltså få som minst -2 poäng per låt och som mest +2 poäng per låt.

Har man tagit fel lapp lägger man tillbaka den på bordet. Man behåller rätt lapp tills det är dags att räkna ihop poängen (Kom ihåg minuspoängen).

Flest poäng vinner, lycka till!