Utbildningsserien EKIR

Decennier av framgång i telemarketingbranschen har resulterat i vår utbildningsserie EKIR, en utbildning som alla diplomerade säljkonsulter på Koncepta har genomgått. EKIR vilar på grundstenarna engagemang, kompetens, insats och resultat. Utbildningen är uppbyggd i delkurser där både teori och praktiska övningar ingår. Du utbildas på plats under arbetstid, och varje delkurs avslutas med ett kunskapsprov där godkänt resultat leder vidare till nästa steg. Vid behov har Koncepta ytterligare några fristående utbildningar att erbjuda.

Grundutbildning

Engagemang – EKIR

Kompetens – EKIR

Insats – EKIR

Resultat – EKIR

Motivation

Coachutbildning

Grundutbildning

– Grundutbildningen ger en övergripande baskunskap om telemarketing och säljandets konst. Den ger dig goda förutsättningar för att komma igång med en framgångsrik försäljning.

Engagemang – EKIR

– Utbildningen Engagemang tar upp det som är essensen av all lyckad försäljning, nämligen inställning, målmedvetenhet och vilja.

Kompetens – EKIR

– Utbildningen Kompetens fokuserar på vikten av att ha produkt- och problemkännedom samt rätt kunskap och säljteknik.

Insats – EKIR

– Utbildningen Insats handlar om hur man i praktiken använder sig av sin kompetens och sitt engagemang. Den tar bland annat upp fokusering, argumentation, och effektivitet.

Resultat – EKIR

– Den avslutande utbildningen i EKIR-serien är Resultat vilken åskådliggör hur man effektivt kan använda sig av tidigare resultat för att utveckla och förfina sin försäljning. Utbildningen tar bland annat upp analys, redskap och prognoser.

Motivation

– Motivation är en fristående del som beskriver skillnaden mellan den egna inställningen och de yttre förutsättningarna. Den tar bland annat upp vikten av mental träning och av att ha en tydlig målbild.

Coachutbildning

– Konceptas coachutbildning är till för dem som ska lära ut och coacha andra i försäljning. Huvudtemat i utbildningen är kommunikation.

Klicka i listan ovan för att läsa mer om våra utbildningar.