Bli en av våra säljkonsulter

Som säljkonsult hos oss möts du av en väl fungerande och anpassad IT-miljö, och vi ligger långt framme när det gäller utveckling av hjälpmedel och verktyg som underlättar vid försäljning. Koncepta lägger stor vikt vid arbetsplatsens utformning och de yttre förutsättningarna. Alla säljkonsulter arbetar i eget kontor och har samtidigt möjlighet att umgås i fräscha samlingsutrymmen.

Som säljkonsult kan du påverka både din lön och din arbetstid. Du arbetar dagtid och kontaktar endast företag. Vi står också för halva årskostnaden om du har ett träningskort.

Informationsmöte

För kunds räkning söker vi drivna säljkonsulter till våra uppdragsgivare. Ditt uppdrag som säljkonsult innebär att ringa till företag och värva medlemmar som i och med sitt medlemskap är med och ser till att verksamheten blir finansierad. Du behöver ingen tidigare erfarenhet då all utbildning sker internt.

Om du är intresserad av att veta mer om oss, kolla gärna på våra filmer där du möter några av våra medarbetare. Anmäl dig till informationsmötet genom att mejla eller ringa till vår rekryteringsansvarig Nina Neste på nina.neste@koncepta.se eller 070 – 214 40 46.

Utbildningsserien EKIR

Decennier av framgång i telemarketingbranschen har resulterat i vår utbildningsserie EKIR, en utbildning som alla diplomerade säljkonsulter på Koncepta har genomgått. EKIR vilar på grundstenarna engagemang, kompetens, insats och resultat. Utbildningen är uppbyggd i delkurser där både teori och praktiska övningar ingår. Du utbildas på plats under arbetstid, och varje delkurs avslutas med ett kunskapsprov där godkänt resultat leder vidare till nästa steg. Vid behov har Koncepta ytterligare några fristående utbildningar att erbjuda.

Grundutbildning

Engagemang – EKIR

Kompetens – EKIR

Insats – EKIR

Resultat – EKIR

Motivation

Coachutbildning

Grundutbildning

Grundutbildningen ger en övergripande baskunskap om telemarketing och säljandets konst. Den ger dig goda förutsättningar för att komma igång med en framgångsrik försäljning.

Engagemang – EKIR

Utbildningen Engagemang tar upp det som är essensen av all lyckad försäljning, nämligen inställning, målmedvetenhet och vilja.

Kompetens – EKIR

Utbildningen Kompetens fokuserar på vikten av att ha produkt- och problemkännedom samt rätt kunskap och säljteknik.

Insats – EKIR

Utbildningen Insats handlar om hur man i praktiken använder sig av sin kompetens och sitt engagemang. Den tar bland annat upp fokusering, argumentation, och effektivitet.

Resultat – EKIR

Den avslutande utbildningen i EKIR-serien är Resultat vilken åskådliggör hur man effektivt kan använda sig av tidigare resultat för att utveckla och förfina sin försäljning. Utbildningen tar bland annat upp analys, redskap och prognoser.

Motivation

Motivation är en fristående del som beskriver skillnaden mellan den egna inställningen och de yttre förutsättningarna. Den tar bland annat upp vikten av mental träning och av att ha en tydlig målbild.

Coachutbildning

Konceptas coachutbildning är till för dem som ska lära ut och coacha andra i försäljning. Huvudtemat i utbildningen är kommunikation.

Klicka i listan ovan för att läsa mer om våra utbildningar.